Konsep Aplikasi Pementoran, Coaching dan Kaunseling dalam Organisasi Perkhidmatan awam beroperasi dalam persekitaran yang dinamik dan sentiasa berubah mengikut situasi semasa negara. Elemen bimbingan, khidmat nasihat, sokongan dan tunjuk ajar amat diperlukan oleh pegawai awam dalam proses penerimaan arus perubahan tersebut. Melalui Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia, Ceraian P.O.3.1.1 Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam, program pementoran merupakan salah satu aspek  intervensi yang turut  diberi  penekanan  bagi  mempertingkatkan kecemerlangan diri pegawai terutamanya pegawai yang baru dilantik dalam perkhidmatan awam, pegawai yang baru dinaikkan pangkat dan pegawai yang berpindah masuk ke organisasi yang baharu.

 

Terdapat tiga aktiviti yang berlaku di dalam proses pementoran iaitu coaching, kaunseling dan mentoring. Rajah di bawah menggambarkan  konsep  aplikasi  aktiviti pementoran, coaching  dan  kaunseling:Secara ringkasnya, perbezaan antara pementoran, coaching dan kaunseling dapat dijelaskan dalam jadual berikut: