Kriteria Pemilihan Mentor dan Menti 


1) Mentor

Pelantikan seorang mentor hendaklah dipilih dari kalangan pegawai yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut:

 

 

Ekspektasi Mentor Terhadap Menti

 

Dalam proses pementoran, setiap mentor mempunyai jangkaan dan harapan terhadap menti masing-masing. Bagi memastikan kejayaan program pementoran, menti perlu mengambil kira ekspektasi mentor seperti berikut:

 

 

Ekspektasi Menti Terhadap Mentor

 

Dalam perhubungan pementoran, menti turut mempunyai jangkaan dan harapan terhadap mentor. Ciri-ciri mentor yang diharapkan oleh menti adalah seperti berikut: