Kaitan Pementoran Dengan Pekeliling

 

Pelaksanaan Pementoran dalam Perkhidmatan Awam adalah selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia, Ceraian P.O.3.1.1 Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Melalui pekeliling ini, empat aplikasi utama telah digariskan iaitu:-

 

 


Program Pementoran dikategorikan sebagai salah satu program melalui  Program  Pengupayaan  Kendiri (PPK) sebagai kaedah dalam mengurus sumber manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kecemerlangan diri pegawai. Ia merangkumi aspek penilaian, bimbingan, khidmat nasihat, sokongan dan penambahbaikan kepada pegawai itu sendiri. 


Tujuan Program Pementoran

 

Pelaksanaan program pementoran dalam perkhidmatan awam bertujuan untuk:-