Jenis-Jenis Pementoran 

Pementoran boleh dibahagikan kepada 3 jenis iaitu pementoran situasi, formal dan tidak formal. Kriteria dan perbezaan setiap jenis dapat digambarkan seperti berikut: